image003.jpg

!! BELANGRIJK BERICHT AAN DE OUDERS !!! 

06/10/2020

Beste ouder(s),


Naar aanleiding van Covid-19 is het noodzakelijk dat u uw kind(eren) afzet

en terug ophaalt aan de inkomdeur (buitendeur) van de sportaccommodatie.

De begeleider haalt uw kind(eren) hier op en brengt uw kind(eren) na de training

opnieuw naar de inkomdeur.


! De inkomhal is geen verzamelplaats voor sporters en niet sporters!


Dank u voor uw begrip.

Samen gedragen we ons solidair, in het belang van iedereen!

Cher(s) parent(s),


Suite au Covid-19 il est important que vous déposez et venez rechercher votre/vos enfant(s)

à la porte d'entrée (porte extérieure) de l'accomodation sportive.

L'accompagnateur vient y chercher vos/votre enfant(s) et le(s) rapporrtera à la porte

d'entrée après l'entrainement.


! Le hall d'entrée n'est pas un endroit de rassemblement pour les spotifs et non sportifs!

Merci pour votre compréhension

Ensemble nous nous comportons solidairement, dans l'intérêt de tous.

-------

Newsflash Beersel: 

Beste sporter,


Door de blijvende stijging van de coronacijfers heeft de burgemeester beslist dat na het verbod van het gebruik

van de douches ook nu het gebruik van de kleedkamers verboden is!!


Dit met onmiddellijke ingang en tot nader bericht.

Voor de sporters die ook wedstrijden betwisten gelieve uw tegenstanders hiervan op de hoogte te brengen.