top of page

FAIR PLAY BELEID

BBC Alsemberg wil als sportclub meehelpen fair play in de sport te bevorderen en daarmee een positieve bijdrage aan de maatschappij te leveren. In dit kader engageert BBC Alsemberg zich tegenover derden voor de naleving van onderstaande leefregels. Intern verwachten wij van onze leden dat zij dit engagement formeel ondersteunen.


Ouders en supporters

Tegenover de speler(s)

 • Het is aan uw kind om basket te spelen en het is aan u om het daarin te (onder)steunen.

 • Dwing uw kinderen niet om te basketten. Laat hen een sport doen die ze graag doen, echter leer hen ook door te zetten wanneer het even wat minder gaat.

 • Waardeer de inzet en de inspanningen van uw kind méér dan de pure prestatie en het eindresultaat van een wedstrijd.

 • Benader uw kind steeds op een positieve manier, ook na een mindere prestatie. Wees constructief in uw commentaar. Kinderen zijn niet gebaat bij verwijten.

 • Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren.

 • Wees waakzaam voor tekenen van overbelasting bij uw kind.

 • Stimuleer uw kind om de coach in vertrouwen te nemen.


Tegenover derden (scheidsrechters, afgevaardigden, coach ...)

 • Heb steeds respect voor de beslissingen van de wedstrijdleiding.

 • Toon respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om zich in een kwaliteitsvolle omgeving te ontwikkelen, in het bijzonder de trainer, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club. Zij doen er immers alles aan om uw kind optimale kansen te bieden.

 • Supporter voor BBC Alsemberg en niet tegen het andere team.

 • Grijp nooit naar verbaal of fysiek geweld.

 • Besef goed dat tijdens de activiteiten de coach de leiding en de volle autoriteit over uw kind heeft. Het is uit den boze dat ouders hun eigen instructies gaan roepen naar hun kind, laat staan kritiek gaan geven op de coach.

 • Denk eraan dat basketbal in teamverband wordt gespeeld. De ontwikkeling van uw kind verloopt parallel aan de ontwikkeling van het team. Wees ervan bewust dat uw kind niet het enige kind is in het team en zet uw kind niet voor anderen op een voetstuk.

 • Racisme en discriminatie worden niet getolereerd!

 • Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club en haar leden te beschadigen, ongeacht of het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft. De club zal de nodige maatregelen nemen wanneer dit toch gebeurt.

 • Wanneer u vaststelt dat om het even welke van deze regels wordt geschonden door één van de andere ouders mag en moet u zelf op gepaste wijze reageren. Het is ook aangewezen om de club hiervan op de hoogte te stellen.

Spelers

 • Respecteer zowel je mede- als tegenspelers.

 • Respecteer de toeschouwers en concentreer je steeds op de wedstrijd. Reageer nooit op de toeschouwers.

 • Respecteer de scheidsrechter en zijn beslissingen. Weet dat ook zij zich kunnen vergissen en dat dit zowel in je voor- als nadeel kan zijn. Ga nooit in de clinch met een scheidsrechter, dit kan namelijk in uiterste gevolg tot een boete voor de club leiden. Indien je niet akkoord bent met een beslissing laat dan je coach het woord voeren. De eventuele kosten van een uitsluiting zullen op de speler verhaald worden en er kan door de club een bijkomende educatieve sanctie opgelegd worden.

 • Respecteer de mensen die je de kans bieden om te kunnen basketten. In het bijzonder de trainer, de bestuursleden en de vrijwilligers binnen de club.

 • Zorg dat je de spelregels goed kent, als iets onduidelijk is, spreek je best je coach aan.

 • De coach en enkel de coach staat in voor de tactische inbreng in de wedstrijd.

 • De coach beslist wie, wanneer en waar speelt in functie van de wedstrijd. Afhankelijk van de leeftijdsgroep zal er gerichter gecoacht worden.

 • Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik en stiptheid.

 • Racisme en discriminatie worden niet getolereerd!

 • Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar ongeacht of dit gericht is tegen medespelers, tegenstanders, officials of derden.

 • Wees eerlijk over kwetsuren en ziekte. Op die manier kan de coach rekening met je houden.

 • Wees sportief en positief ingesteld.

 • Tijdens een wedstrijd wordt er nooit met de coach gediscussieerd, een constructief gesprek achteraf daarentegen is altijd goed.

 • Na de wedstrijd geven wij de scheidsrechters, tegenspelers en tafelofficials een hand.

 • Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van de club of haar leden te beschadigen. Dit ongeacht of het spelers, coaches, bestuurders of sponsors betreft

 • We verwachten dat oudere spelers een voorbeeld zijn voor jongere spelers. Daarom wordt van je verwacht dat je je engageert voor de club door actieve deelname aan evenementen, cursussen (zoals bijvoorbeeld voor coach of (club-)scheidsrechter) of als tafelofficial..


Indien deze regels niet worden nageleefd kunnen er sancties volgen. Deze sancties zullen besproken worden van persoon tot persoon, afhankelijk van de ernst van het voorval, rekening houdend met eventuele gevolgen (ook binnen VBL verband) en in samenspraak met de coach.

bottom of page