top of page

SPORTONGEVAL

Leden die aangesloten zijn bij onze club zijn automatisch verzekerd via de Vlaamse basketbalbond of Sporta (Ethias).
Iedereen die deelneemt aan activiteiten, georganiseerd door onze club, is automatisch verzekerd, voor zowel basketbal- als andere activiteiten.
Wat doet u bij een sportongeval ?
Laat de  aangifteformulieren invullen door de arts die het sportongeval vaststelt, de dokter in het ziekenhuis, of uw huisarts.
Bezorg dit  zo vlug snel  (uiterlijk de tweede dag na het ongeval) aan de clubsecretaris of coach die het formulier doorstuurt naar de verzekering.
Je betaalt zelf alle rekeningen maar bewaart zorgvuldig alle betalingsbewijzen. Wanneer het leed geleden is, stelt het ziekenfonds een afrekening met de betaalde en terugbetaalde bedragen op. De verzekeringsmaatschappij weet dan welk bedrag zij u nog schuldig is. U stuurt deze afrekening voor vereffening naar de verzekeringsmaatschappij.
Ook bij het hervatten van de trainingen en wedstrijden moet u een doktersattest afleveren waarin vermeld staat dat u terug mag sporten. (Te bezorgen aan clubsecretaris of coach).

EHBO doos
bottom of page